>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


รวมภาพกิจกรรม


กิจกรรม สายด่วนนายก 0-3578-2031

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกระแชง

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช่โฟมบรรจุอาหาร

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเ

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.กระแชง

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2563

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
ทั้งหมด 63 รายการ : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป>>