>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


รวมภาพกิจกรรม


กิจกรรม ประเมินผลงานพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.กระแชง 17-19 ก.พ.2563

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุทธศัก

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม กิจกรรมทำบุญปีใหม่เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และจริยธรรมอันดีงามของผู้บริหารและพนักงานอบต.

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม ปี 2562

อบรมจริยธรรม คุณธรรม
กิจกรรม โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลกระแชงปี 2562

เสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลกระแชง
กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา ร่วมทำความดี

จิตอาสา ร่วมทำความดี
ทั้งหมด 63 รายการ : 8 หน้า : << กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป>>