>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


รวมภาพกิจกรรม


กิจกรรม โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด ปี 2562

รณรงค์และป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม กิจกรรมทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก"

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 29 พฤษภาคม 2562
กิจกรรม ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

4-5 พฤษภาคม 2562 ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ทั้งหมด 63 รายการ : 8 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป>>