>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


รวมภาพกิจกรรม


กิจกรรม สงกรานต์ ปี 2562

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.กระแชง ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์งานพระรา

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 2562

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการอบต.น่าอยู่ น่าบ้าน น่ามอง ปี 2562

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม ตักบาตรพระร้อย วัดกระแชง

ชุมชนร่วมใจทำบุญตักบาตรร่วมกัน
กิจกรรม โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมการทำไม้กวาด
กิจกรรม ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ประชุมทบทวนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริตต่อสภา

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
ทั้งหมด 63 รายการ : 8 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป>>