>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


รวมภาพกิจกรรม


กิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรค ปี 2561

โครงการควบคุมและป้องกันโรค ปี 2561
กิจกรรม โครงการถวายเทียนพรรษา 2561

โครงการถวายเทียนพรรษา 2561
กิจกรรม โครงการมือถือเก่า ชีวิตใหม่

โครงการมือถือเก่า ชีวิตใหม่
กิจกรรม พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแชง

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแชง
กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรม โครงการหมู่บ้านลดคัดแยกขยะต้นแบบ

โครงการหมู่บ้านลดคัดแยกขยะต้นแบบ
กิจกรรม โครงการอบรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการอบรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
กิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีน

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีน
ทั้งหมด 63 รายการ : 8 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ] ถัดไป>>