>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


รวมภาพกิจกรรม


กิจกรรม โครงการตลาดนัดขยะ

โครงการตลาดนัดขยะ
กิจกรรม โครงการหนูรัก ฟ.

โครงการหนูรัก ฟ.
กิจกรรม โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
กิจกรรม กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดกระแชง

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดกระแชง
กิจกรรม แจกถุงยังชีพผู้ประสพอุทุกภัยพื้นที่ต.กระแชง/ช้างน้อย

แจกถุงยังชีพผู้ประสพอุทุกภัยพื้นที่ต.กระแชง/ช้างน้อย
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงแจกผ้าห่มแก่ผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงแจกผ้าห่มแก่ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 63 รายการ : 8 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8