>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

41 หมู่ 2 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190

โทรศัพท์/โทรสาร เบอร์ 0-3578-2031

อีเมล krachaeng2539.b@gmail.com

https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง (อบต.กระแซง)
หัวข้อ
ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ข้อความ