>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนพัฒนาท้องถิ่น


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การบริหารงานบุคคล [] No file2 Admin    Web 31 มี.ค. 2564
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
แผนส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้2564และรายงานผลKM2563 [] No file2 Admin    Web 04 มี.ค. 2564
แผนอัตรากำลัง 2564/2566 [] No file2 Admin    Web 04 มี.ค. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [] No file2 Admin    Web 04 มี.ค. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [] No file2 Admin    Web 05 ก.พ. 2564
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [] No file2 Admin    Web 01 ธ.ค. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [] No file2 Admin    Web 29 ก.ย. 2563
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ2563 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
แผนการจัดองค์ความรู้ Knowledge Management ประจำปีงบประมาณ 2563 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 30 ก.ย. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [] No file2 Admin    Web 30 ส.ค. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 24 มิ.ย. 2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-2563 [] No file2 Admin    Web 17 มิ.ย. 2562
แผนการจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2562 Knowledge Management [] No file2 Admin    Web 17 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 [] No file2 Admin    Web 14 มิ.ย. 2562
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร 2562 [] No file2 Admin    Web 07 ม.ค. 2562
ประมวลจริยธรรมของพนักงาน 2562 [] No file2 Admin    Web 07 ม.ค. 2562
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [] No file2 Admin    Web 07 พ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 20 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 15 มิ.ย. 2561
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 22 พ.ย. 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 20 ธ.ค. 2559
ทั้งหมด 24 รายการ : 1 หน้า : 1