>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการดำเนินงาน


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
รายงานผลตามนโยบายบริหารบุคล ครึ่งปีแรก [] No file2 Admin    Web 16 เม.ย. 2564
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในปี พ.ศ.2564 [] No file2 Admin    Web 07 เม.ย. 2564
ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [] No file2 Admin    Web 05 เม.ย. 2564
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [] No file2 Admin    Web 04 เม.ย. 2564
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [] No file2 Admin    Web 04 เม.ย. 2564
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคมพ.ศ. 2564 [] No file2 Admin    Web 04 เม.ย. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน(รอบ 6 เดือนแรก)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [] No file2 Admin    Web 04 เม.ย. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง รอบ 6 เดือน [] No file2 Admin    Web 04 เม.ย. 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [] No file2 Admin    Web 31 มี.ค. 2564
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม2563 + รายงานผล 2563 [] No file2 Admin    Web 04 มี.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล 2563 [] No file2 Admin    Web 04 มี.ค. 2564
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคล [] No file2 Admin    Web 04 มี.ค. 2564
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 [] No file2 Admin    Web 05 ก.พ. 2564
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [] No file2 Admin    Web 06 ม.ค. 2564
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [] No file2 Admin    Web 28 ธ.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [] No file2 Admin    Web 09 ธ.ค. 2563
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [] No file2 Admin    Web 03 ธ.ค. 2563
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [] No file2 Admin    Web 04 พ.ย. 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี พ.ศ.2563 [] No file2 Admin    Web 02 พ.ย. 2563
รายงานผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [] No file2 Admin    Web 30 ต.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [] No file2 Admin    Web 19 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [] No file2 Admin    Web 11 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [] No file2 Admin    Web 09 ก.ค. 2563
แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎืบัติราชการ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
ทั้งหมด 42 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>