>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


ผลการดำเนินงาน


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎืบัติราชการ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนากรบุคคบ 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
ประเมินผลงานพนักงานครูศพด.เพื่อให้มีวิทยะฐานะครูชำนาญการ [] [] ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - พ.ค.63) [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 04 มิ.ย. 2563
สถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.2562- พ.ค.2563) [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 04 มิ.ย. 2563
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 29 พ.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 17 เม.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 27 ก.พ. 2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 24 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ จุดบริการ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 22 พ.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 13 พ.ย. 2562
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 05 พ.ย. 2562
ผลการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 10 ก.ย. 2562
สถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.2561- พ.ค.2562) [] No file2 Admin    Web 19 มิ.ย. 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [] No file2 Admin    Web 19 มิ.ย. 2562
ผู้บริหารระกาศเจตจำนงสุจริตฯ ปี พ.ศ.2562ต่อสภาอบต.กระแชง [] No file2 Admin    Web 19 มิ.ย. 2562
รายงานผลการรับโอนย้าย [] No file2 Admin    Web 17 มิ.ย. 2562
บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำลังทั้งหมด [] No file2 Admin    Web 17 มิ.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [] No file2 Admin    Web 28 พ.ค. 2562
สรุปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 กระแชง [] No file2 Admin    Web 17 พ.ค. 2562
รายงานการประเมินผลการประเมินครูผู้ผ่านการประเมินผลให้มีวิทยะฐานะครูชำนาญการ [] No file2 Admin    Web 18 เม.ย. 2562
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี2561 [] No file2 Admin    Web 18 ธ.ค. 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 พ.ย. 2561
ทั้งหมด 33 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>