>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


ข้อมูลทั่วไป


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
โครงสร้างส่วนราชการ [] [] ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 06 มี.ค. 2561
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาองกร [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ก.พ. 2561
อำนาจหน้าที่ของอบต. [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ก.พ. 2561
ทั้งหมด 3 รายการ : 1 หน้า : 1