>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพกิจกรรม ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)ปรระจำปี 2563 ณ ที่ทำการอบต.กระแชง วันที่ 8 ธันวาคม 2563