>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง


ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานอบต.กระแชงร่วมโครงการเสริมสร้างและป้องกันการทุจริต วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ที่ทำการอบต.กระแชง