>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


ภาพกิจกรรม


กิจกรรม โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2563

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม สายด่วนนายก 0-3578-2031

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกระแชง

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรูปภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
[] No file2 Admin    Web 29 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[] No file2 Admin    Web 11 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2563)
[] No file2 Admin    Web 16 ต.ค. 2563
ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 ส.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 21 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 21 ก.ค. 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 1 ตำบลกระแชง
[] No file2 Admin    Web 15 ม.ค. 2564
ประการศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงลูกรังถนนคลองขวางฝั่งตะวันออก หมู่ที่5 ตำบลช้างน้อยถึง หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง
[] No file2 Admin    Web 15 ม.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2563)
[] No file2 Admin    Web 16 ต.ค. 2563
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 03 ก.ย. 2563
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 24 ก.ค. 2563