Get Adobe Flash player
ตุลาคม 2017
พฤ อา
« พ.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564)

 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2259

การชำรภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2559

การชำรภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2559

ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (ฺBig Cleaning Day)

 คู่มือประชาชน

จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงกรรณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

บัญชีโครงการขอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

เรื่องแนวทางการปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (แก้ไขเพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 2559-2561

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ประจำปีงบประมาณ 2559

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2558

การชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2558

การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558

การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557

การชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2557

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2557

จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

 

 

ใส่ความเห็น

ปฏิทิน 2558
ตุลาคม 2017
พฤ อา
« พ.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031