Get Adobe Flash player
ธันวาคม 2017
พฤ อา
« ก.พ.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ราคากลางจ้างทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

 

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านยายจบ) หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง

 

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองกระแชงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศาลาตาขุน หมู่ที่ 5 ตำบลกระแชง  ณ วันที่  17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาราคาจ้างโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในตำบลกระแชง ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

 

ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงและโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E7/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำกระแชง วันที่ 24 มีนาคม 2560  

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E6/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายใน หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง  วันที่ 24 มีนาคม 2560 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E5/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใน หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง วันที่ 24 มีนาคม 2560

 

 

เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E4.2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลช้างน้อย วันที่ 24 มีนาคม 2560 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E3/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง วันที่ 24 มีนาคม 2560

 

เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E2/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าประปา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง วันที่ 24 มีนาคม 2560

 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง (หน้าบ้านนางราตรี) หมู่ที่ 5 ตำบลช้างน้อย

 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายเลียบคลองลิง-ประปาหมู่ 1 หมู่ 3

 

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง จำนวน  2 โครงการ วันที่ 7 เดือนกุมภาพัยธ์ พ.ศ. 2560

 

ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนน  จำนวน 2 โครงการ

 

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนน จำนวน 2 โครงการ 

 

 ราคากลางโครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นฯ

 

ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลช้างน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาคมถึงบ้านนางประคอง  เทียนเล็ก  หมู่ที่ 1 ตำบลกระแชง

 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างน้อย

 

 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง

 

ราคากลางโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง (ทางกระบือ) หมู่ 5 ตำบลกระแชง

 

ราคากลางโครงการติดตั้งประตูและเหล็กดัดประตู-หน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง 

 

ราคากลางโครงการรื้อถอนพร้อมก่อสร้างศาลาพักร้อนริมทาง หมู่ที่ 5 ตำบลกระแชง

 

ราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบบผลิตน้ำประปา ประปาผิวดิน หมู่ 1 ตำบลกระแชง

 

 ราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบบผลิตน้ำประปา ประปาผิวดิน หมู่ 2 ตำบลกระแชง

 

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรสะพานข้ามคลองลิง หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง

 

 ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก ข้ามคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลช้างน้อย

 

ราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. 60 ท่อน หมู่ที่ 2 ตำบลช้างน้อย

 

ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สายหมู่ที่ 2 ต.กระแชง – หมู่ที่ 1 ต.กระแชง

 

ประกาศสอบราคซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)

 

ราคากลางโครงการถมดินบริเวณหลังอาคารโครงการหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการระวังและป้องกันอุทกภัย    

 

ประกาศเรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)

 

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านกระแชงเหนือ

 

แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2558

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

 

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 1 ตำบลกระแชง

 

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2558

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 

ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

 

ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ

 

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปฏิทิน 2560
ธันวาคม 2017
พฤ อา
« ก.พ.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031