>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [] No file2 Admin    Web 31 มี.ค. 2564
นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง ปี 2564 [] No file2 Admin    Web 04 มี.ค. 2564
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 2564 [] No file2 Admin    Web 04 มี.ค. 2564
ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [] No file2 Admin    Web 26 ม.ค. 2564
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2564 [] No file2 Admin    Web 08 ม.ค. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [] No file2 Admin    Web 30 ธ.ค. 2563
ประกาศเรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [] No file2 Admin    Web 30 ธ.ค. 2563
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [] No file2 Admin    Web 29 ธ.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [] No file2 Admin    Web 30 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [] No file2 Admin    Web 25 พ.ย. 2563
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 [] No file2 Admin    Web 25 พ.ย. 2563
เรียกประชุมสภาอบต.กระแชง สมัยสามัญ สมัย4ครั้ง 1 พ.ศ. 2563 [] No file2 Admin    Web 13 พ.ย. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [] No file2 Admin    Web 11 พ.ย. 2563
ประการสเรื่องการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 [] No file2 Admin    Web 30 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [] No file2 Admin    Web 30 ต.ค. 2563
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ2564 -2566 [] No file2 Admin    Web 22 ต.ค. 2563
ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 ส.ค. 2563
เรียกประชุมสภาอบต.กระแชง สมัยสามัญ สมัย3 ครั้ง 2 พ.ศ. 2563 [] No file2 Admin    Web 07 ส.ค. 2563
เรียกประชุมสภาอบต.กระแชง สมัยสามัญ สมัย3 ครั้ง 1 พ.ศ. 2563 [] No file2 Admin    Web 31 ก.ค. 2563
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [] No file2 Admin    Web 20 ก.ค. 2563
เรียกประชุมสภาอบต.กระแชง สมัยวิสามัญ สมัย1 ครั้ง 1 พ.ศ. 2563 [] No file2 Admin    Web 01 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ อบต.กระแชง [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 24 มิ.ย. 2563
การบรรจุแต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น [] [] ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
ขอให้ กสถ.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
ทั้งหมด 86 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>