>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 1 ตำบลกระแชง
[] No file2 Admin    Web 15 ม.ค. 2564
ประการศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงลูกรังถนนคลองขวางฝั่งตะวันออก หมู่ที่5 ตำบลช้างน้อยถึง หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง
[] No file2 Admin    Web 15 ม.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2563)
[] No file2 Admin    Web 16 ต.ค. 2563
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 03 ก.ย. 2563
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 24 ก.ค. 2563
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 08 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง โดยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 01 มิ.ย. 2563
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 08 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2563)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 08 เม.ย. 2563
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 08 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่วันนา หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลช้างน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 11 มี.ค. 2563
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 09 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ฯลฯ
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 03 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอกระเป๋าบรรจุเอกสาร(โครงการอบรมฝึกชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 กพ.2563
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 05 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองคลัง)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 04 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 04 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ(กองช่าง)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 04 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 04 ก.พ. 2563
สรุปจัดซืัอจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 03 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 30 ม.ค. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่วันนา หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลช้างน้อย
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 29 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1รายการ (กองช่าง)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (กองคลัง)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 21 ม.ค. 2563
ทั้งหมด 117 รายการ : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] ถัดไป>>