>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 08 ม.ค. 2563
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 06 ม.ค. 2563
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 03 ธ.ค. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 06 พ.ย. 2562
สรุปจัดซืั้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 17 ต.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 17 ต.ค. 2562
สรุปจัดซื้อจ้ดจ้างเดือนกันยายน 2562
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 ต.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 23 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ บริเวณ อบต.กระแชง หมู่ที่ ๒ ตำบลกระแชง
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 16 ก.ย. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 02 ก.ย. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 09 ส.ค. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 05 ก.ค. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 มิ.ย. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 พ.ค. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 09 เม.ย. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 มี.ค. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 08 ก.พ. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 10 ม.ค. 2562
รายงานสรุปจัดซืัอจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา DLTV ศพด.บ้านกระแชง
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 30 พ.ย. 2561
รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 08 พ.ย. 2561
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 11 ต.ค. 2561
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 05 ต.ค. 2561
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 05 ก.ย. 2561
ทั้งหมด 114 รายการ : 5 หน้า : << กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] ถัดไป>>