>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


">

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 08 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ช้างน้อย ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 97.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 339.50 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กร
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 13 ก.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรือไฟเบอร์ฯ
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 11 ก.ค. 2561
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 09 ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 8 ลำ
[] [] Admin    Web 28 มิ.ย. 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อเรือไฟเบอร์ฯ
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 26 มิ.ย. 2561
ราคากลางโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 8 ลำ
[] No file2 Admin    Web 22 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.กระแชง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 119.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน
[] No file2 Admin    Web 21 มิ.ย. 2561
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 04 มิ.ย. 2561
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 พ.ค. 2561
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 09 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายในหมู่บ้าน (หน้า ฝ.9) ม. 4 ต.กระแชง
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักร้อนริมทาง ม. 3 ต.ช้างน้อย
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักร้อนริมทาง ม. 1 ต.ช้างน้อย
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 มี.ค. 2561
สรุปการดำเนินการจัดซืั้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 06 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายรางตุุ๊ ม. 3 ต.กระแชง
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 22 ก.พ. 2561
สรุปการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 05 ก.พ. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้าน ม. 3 ต.กระแชง
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 22 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ม. 1 ต.กระแชง เชื่อม ม. 4 ต.ช้างน้อย 22 ม.ค. 2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 22 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวสะพานข้ามคลองส่งน้ำ ม. 4 ต
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 22 ม.ค. 2561
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 08 ม.ค. 2561
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 06 ธ.ค. 2560
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 08 พ.ย. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 11 ต.ค. 2560
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 06 ต.ค. 2560
ทั้งหมด 114 รายการ : 5 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] ถัดไป>>