>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


">

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 08 ก.ย. 2560
สรุปจัดซืัอจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 08 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศาลาตาขุน หมู่ที่ 5 ตำบลกระแชง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาราคาจ้างโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 ก.ค. 2560
สรุปจัดซืัอจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 06 ก.ค. 2560
ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลช้างน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 15 มิ.ย. 2560
ประกาศโครงการปรับปรุง จราจรถนน สายหมู่ที่ 2 ต.กระแชง หมู่ที่ 1 ต.กระแชง
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 15 มิ.ย. 2560
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 08 มิ.ย. 2560
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 05 พ.ค. 2560
สรุปจัดซื้ัอจัดจ้างเดือนมีนาคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 เม.ย. 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายใน หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง วันที่ 24 มีนาคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 24 มี.ค. 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใน หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง วันที่ 24 มีนาคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 24 มี.ค. 2560
เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4.2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลช้างน้อย วันที่ 24 มีนาคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 24 มี.ค. 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง วันที่ 24 มีนาคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 24 มี.ค. 2560
เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าประปา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง วันที่ 24 มีนาคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 24 มี.ค. 2560
ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงและโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 มี.ค. 2560
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 09 มี.ค. 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E7/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำกระแชง วันที่ 24 มีนาคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 24 ก.พ. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 ก.พ. 2560
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2560
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 ก.พ. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนน จำนวน 2 โครงการ
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 24 ม.ค. 2560
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 06 ม.ค. 2560
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2559
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 พ.ย. 2559
รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 04 ก.ย. 2559
ประกาศสอบราคซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2559
ทั้งหมด 114 รายการ : 5 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] ถัดไป>>