>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


">

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 เม.ย. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 25 ก.พ. 2559
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านกระแชงเหนือ
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 27 พ.ย. 2558
ประกาศเรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 09 พ.ย. 2558
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 05 ต.ค. 2558
รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 ก.ย. 2558
รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2558
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 06 ก.ย. 2558
รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 05 ส.ค. 2558
รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 06 ก.ค. 2558
รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 05 มิ.ย. 2558
รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2558
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2557
ประกวดราคาซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส
[] No file2 Admin    Web 30 พ.ย. 542
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2559
[] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 30 พ.ย. 542
ทั้งหมด 114 รายการ : 5 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5