>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้บริหารนายฉลอม จิตประสพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318รองนายก อบต.เบอร์ติดต่อ 092-6533585นายสุชาติ สนธิ์ทอง

รองนายก อบต.เบอร์ติดต่อ 087-1185794นายสมมาตร อ่อนนุ่ม

เลขา นายกอบต.เบอร์ติดต่อ 0871087065