>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนโยธา


นายต่อพงษ์ เทียนประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่างนายสุวัฒน์ โฉมแพ

นายช่างโยธาชำนาญงานนางสาวสถิญา คำเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายทนง ใต้ร่มบุญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปานายรุ่งพนารัฐ นิลคง

คนงานทั่วไปนายอำนวย ขึ้นทันตา

คนงานทั่วไปนายมานัส จิตร์ประสพ

คนงานทั่วไปนายเอนก บุญทวี

คนงานทั่วไปนายมานพ จิตร์ประสพ

คนงานทั่วไป