>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


ถามตอบ ร้องเรียน
รหัสคำถาม
คำถาม
ชื่อผู้ถาม
วันที่
ผู้เข้าชม
ผู้แสดงความเห็น
00014
แจ้งซ่อมไฟทาง หมู่ 2 ต.กระแชง นิตยา
11 มิ.ย. 2563
67 1
00013
เปลี่ยนเลขบัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สุรีฉาย
11 มิ.ย. 2563
81 1
00012
แจ้งซ่อมไฟทาง บำรุง
19 มิ.ย. 2562
83 0
00011
ขอลุกรังลงซ่อมแซมถนน วนิภา
19 มิ.ย. 2562
66 0
00010
แจ้งซ่อมไฟทาง เสนาะ
19 มิ.ย. 2562
70 0
00009
แจ้งซ่อมไฟทาง ณัฐฐ์วริญ
19 มิ.ย. 2562
67 0
00008
ขอให้ซ่อมแซมถนน ประวิทย์
14 พ.ย. 2561
113 0
00007
้ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประไพร
14 พ.ย. 2561
101 2
00006
ซ่อมแซมไฟทางสาธาณณะ ชโลม
19 ก.ย. 2561
86 0
00005
ขอให้ซ่อมแซมถนน ประวิทย์
19 ก.ย. 2561
103 0

ทั้งหมด 10 เรื่อง : 1 หน้า : 1