>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำ
[] No file2 Admin    Web 08 ก.ค. 2564
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานฯ
[] No file2 Admin    Web 11 พ.ค. 2564
รายงานผลตามนโยบายบริหารบุคล ครึ่งปีแรก
[] No file2 Admin    Web 16 เม.ย. 2564
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในปี พ.ศ.2564
[] No file2 Admin    Web 07 เม.ย. 2564
ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[] No file2 Admin    Web 05 เม.ย. 2564
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[] No file2 Admin    Web 04 เม.ย. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564)
[] No file2 Admin    Web 09 ก.ค. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 2564
[] No file2 Admin    Web 01 ก.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564
[] No file2 Admin    Web 08 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
[] No file2 Admin    Web 07 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณชุมชน หมู่ที่ 2 ต.กระแชง
[] No file2 Admin    Web 27 เม.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 416/52/0011
[] No file2 Admin    Web 20 เม.ย. 2564